2007. április 28., szombat

Sürgősségi imaszolgálat

Az elmúlt időben többen is megkerestek meg minket olyanfajta kéréssel például, hogy holnap műtenek valaki, imádkozzunk érte.

Azért, hogy az ilyen hét közben felmerült egészségi, családi vagy munkahelyi problémákért jobban tudjunk imádkozni, létrehoztunk egy sürgősségi imaszolgálatot.

Aki a hét közben szeretne kérni, az megteheti a szokásos módon, ezen a lapon keresztül, vagy írhat nekem sms-t vagy felhívhat a 06-70-379-66-02 telefonszámon. Én ilyenkor a kérést sürgősen továbbítom azoknak a testvéreknek, akik vállalták, hogy ezekben az esetekben imádkoznak az illető kéréséért. Ezenkívül ezeket a kéréseket mindig felteszem a honlapra is, így ezek mindig szerepelnek az imaközösség heti imaszándékai között is.

Aki úgy érzi, hogy szívesen résztvenne a sürgősségi imaszolgálatban és van arra kapacitása, hogy ha értesítést kap, akkor még aznap legalább egy rövid imát elmondjon a kérésért, kérem, hogy külje el nekem a telefonszámát, hogy sms-t tudjak neki küldeni. Ha valaki minden nap nézi az e-mailjeit, kérem, hogy adja meg az e-mail címét is.

Szeretettel várjuk a kéréseiteket és a jelentkezéseiteket.

Kata

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

Egy tanúságtétel:

"Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak..." (Ján 11,10)

"... Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket ... " (Ján 14,34) – mondta Jézus búcsúbeszédében.

Ennek a szeretetnek a jegyében indult el egyházközségünkben az "imalánc" a rászorulókért.

Az élő hit gyümölcse a végtelen bizalom Isten mindenhatóságában. Hinni abban, hol az emberi tudás (orvostudomány, pszichiátria, pszichológia) hatékonysága véget ér, ott áll Jézus gyógyító szeretetével, szabadító hatalmával.

Az ember annyit kap Istentől, amennyit vár Tőle.

Vétek nem hinni abban, hogy Isten Szentlelke – nem csak a bibliai időkben, hanem – ma is munkálkodik, újjá teremt, s képes testi-lelki bajaink gyógyítására.

Jézus azt mondta: "Atyám mindmáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom..." (Ján 5,17) Jézus pedig ma is és mindenkoron velünk éle az Oltáriszentségben, s ha köztünk van, hinnünk kell, hogy nem tétlenkedik. Bizonyosan nem, mert élő valóság, Tőle kapjuk a Szentlelket.

A mi feladatunk ketten vagy hárman összejönni az Ő nevében, hittel imádkozni és bizalommal várni a CSODÁT.

Még arra is megtanított, hogyan kérjünk: "Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé HÁLAADÁSOTOKKAL együtt." (Fil 4,6)

Így történt Lázár feltámasztásakor is:

"...ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét ...", mondta Jézus Mártának azután így imádkozott: "Atyám, hálát adok Neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz ... higgyék, hogy Te küldtél engem ..." (Ján 11, 40-42)

E szavak után utasította csak Jézus Lázárt, hogy "támadjon föl" a halálból, azaz "jöjjön ki a sírból". S a Jézusból kiáradó Szentlélek megcselekedte Lázár feltámasztását.

Mi kell még egyéb? Isten a bizalmunkat várja, hogy ajándékozhasson nekünk örök üdvösséget, gyógyulást, Benne való örömöt. Ő a SZERETET.

De joggal várja tanúságtételünket is a bennünk vagy kérésünkre végzett csodáiról.

A tanúságtétel elhanyagolása bűn: mulasztás. Mulasztásunkkal elcsaljuk az Istennek kijáró hálát és DICSŐÍTÉST. Mert csodáit nagy szeretetén túl a hitetlenek meggyőzésére, azaz a hit felébresztésére is teszi.

Egy ilyen tanúságtétellel tartozom én Istennek és nektek testvéreim.

Történt pedig, hogy több gyógyulásra szoruló embert hordoztam imában és kértem számukra az imaközösség imáit is. A testvérek heteken keresztül imádkoztak értük.

Tulajdonképpen – a hűtlenek kivételével – minden "betegemben" elindult a gyógyuló változás, ám az egyik testvérben hamar és látványosan hatékonnyá vált az ima.

Alkoholfüggő, depressziós és aggodalmaskodó, csökkent önértékeléssel élő ember volt. Mélyen elítélte magát.

Az első imaszolgálatkor komoran, leszegett fejjel ült és szinte összeszorított fogakkal tárta fel a problémáit. A második imaalkalommal még mindig feszült volt, de már kissé felszabadultabb.

HÁLÁVAL és DICSŐÍTŐ IMÁBAN vittük Isten színe elé az életét a problémáival, gyengeségeivel együtt. Halkan azt is kértem tőle, végezzen egy jó szentgyónást és gyakori szentáldozást. Megtette.

A harmadik imaalkalommal arra kértük, engedje el a haragjait, kiengesztelődött lélekkel tárja ki a szívét Isten gyógyító szeretetének a befogadására. Nagyon kértük Jézust, szabadítsa meg a depressziótól és az alkoholtól való megkötözöttségéből.

Amint csukott szemmel imádkoztam érte, belsőleg láttam a segítő kegyelem bőséges áradását. Amikor kinyitottam a szemem, egy örömteli, könnyben úszó szempár mosolygott vissza rám, egy intelligens, meghatódott arcból. S ez a boldog mosoly máig sem hervadt le róla.

Dicsőség az Úrnak, hogy meghallgatta és meghallgatja imáinkat, és irgalmas szívvel lehajol hozzánk, hogy kiemeljen nyomorúságainkból.

Ezúton köszönöm a testvéreknek a háttér-imát, mely megerősítette és hatékonnyá tette a mi közösségünk közbenjáró könyörgését.

Áldott legyen az Isten!


További teljesített kérések:

- Kedves Közösség! Szeretném nektek elújságolni, hogy sikerült egy új munkahelyet találnom, ami mellett úgy néz ki, hogy sokkal több időt fogok tudni a családomra és a helyi közösségre fordítani. Végre!

Azt is tudnotok kell, hogy számomra ez egy valódi csoda! Nagyon sokat vártam erre a lehetőségre, és utólag megtudva, sokszor csak a gondviselésen múlt.

Hogy mennyire igaz ez, csak egy eset a sokból: Egy választási lehetőség előtt álltam és nagyon tépelődtem, hogy mit válasszak, mit is vár tőlem a Jóisten. Megkérdeztem Tőle, hogy mit válasszak és ahogy megfordultam, ott volt a válasz a telefonomban, a frissen kapott sms-ben, ami minden kételyt eloszlatott a választással kapcsolatban.

Az az igazság, hogy ekkora ajándék mellett érzem csak igazán, hogy mennyire kicsi és gyarló az ember. Ezt én igazából nem érdemeltem meg, de igyekszem, hogy a lehető legtöbbet tudjak ebből az isteni ajándékból kihozni.

Köszönöm nektek a segítséget.

- Franciska megkapta az értesítést, hogy felvették abba a jó gimnáziumba, ahova szeretett volna bekerülni. (S hogy Isten milyen bőkezűen ad: közben lehetőséget kapott arra, hogy egy másik, igen jó gimnáziumba is bejusson.)

- Úgy tűnik, hogy Petrának jó irányban alakulnak az ügyei. Sikerült a Távol-Keleten lakást és munkát szereznie, megkapta az éves tartózkodási engedélyt. S az első nehéz lelki megrázkódtatásokon is szerencsésen túljutott.

Imaszándékok 2007. április 30 - május 6.:

- Továbbra is szeretnék kérni minél több fegyelmet, kitartást és erőt, valamint, hogy át tudjam formálni a gondolkodásmódomat az új munkámhoz.
- Imádkozzunk felnőtt gyermekeim kibéküléséért.
- Kérjük Szent Pió atyát: imáinkra figyelve, velünk együtt ő is járjon közbe nagy tisztelőjéért, Eszterért, hogy sokféle betegségének lehetséges szövődményei kerüljék el őt. És merjük kérni gyógyulását. "... mert Istennél semmi sem lehetetlen." (Lk. 1, 57)
- Hogy hazánkban egyáltalán ne legyen állatkínzás.
- József fiam káros szenvedélyének elhagyásáért. Emberi életviteléért.
- Zoltán fiam test-lelki megújulásáért. Családjuk istenszerető lelkületének eléréséért.
- Unokáim értelmes, tartalmas életéért.
- Meghalt a súlyos műtéten átesett kolleganőm. Kérjük a Jóistent, hogy vele örvendezhessen sok testi és lelki szenvedéssel teli élete után.
- Egy beteg barátunk gyógyulásáért.
- Kérem a testvéreket, imádkozzanak értem, hogy a rendőrség gyors hajtásért ne vonja be a vezetői engedélyem. Azt nem kérem, hogy ne büntessenek meg ezért a közlekedési szabálytalanságért, hiszen valóban megérdemlem, de a jogosítvány elvonása, a munkám elvégzését tenné lehetetlenné. Magammal szemben a pénzbüntetést ezért a cselekedetért helyesnek találom, így valószínűleg emlékezni fogok arra, hogy (főleg lakott területen) betartsam a sebességi határokat. Köszönöm az Úrnak, hogy nem történt nagyobb baj e miatt a figyelmetlenségem miatt, és azt is, hogy tanulni tudtam ebből az esetből is. Köszönöm az imát mindenkinek.
- Ismét Gáborért, sikeres felvételi-érettségi vizsgájáért. Egy depressziós lánynak hajlékért és gyógyulásért.
- Egy bajbajutott család: apa, anya és leányért.
- Egy elhagyott feleség megtéréséért.
- Lehet, hogy egy barátnőnk rákos. Ha lehet, Isten vegye ezt le róla, ha nem lehet, kérünk neki a nehézségekben minden segítséget és kérjük, hogy el tudjon fogadni minden kegyelmet, amit Isten ezen a betegségen keresztül akar neki adni.
- Önmagamért és barátnőimért, élhessünk keresztény családban. Köszönöm!
- Szeretnék imát kérni testvéremért, hogy lelkében békesség legyen, testileg lelkileg meggyógyuljon, és megtalálja a helyes utat, mely Istenhez vezet. Amen.
- Hogy egy barátnőnk kapjon védelmet és segítséget egy rosszakaratú kollégája bántásaival szemben.
- Egy barátnőnkért, aki hamarosan szülni fog: Isten erősítse meg, hogy ne féljen és Rá tudja bízni magukat és minden baj nélkül, jól sikerüljön a szülés.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Kérjük, hogy Isten segítse és védje meg Tonit a kellemetlenkedő szomszédaival szemben.
- Gabiért és a családjélrt, testi-lelki gyógyulásukért és hogy kapjanak munkát.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Egy barátnőnkért, hogy ne adja be a gyerekét kétévesen bölcsődébe, hanem maradjon még egy évet otthon vele, s hogy a munkahelyén az erre meggondolatlanul tett ígéretét minden baj nélkül vissza tudja vonni.
- Élő István testi-lelki gyógyulásáért.
- Az elsőáldozók lelki megújulásáért, s a Jézushoz való hűségükért.
- Hogy Petra el tudjon szakadni a volt barátjától és új életet tudjon kezdeni.

2007. április 21., szombat

Tegnap meghalt az a nagybeteg testvérünk, akiért imádkoztunk. Most amikor összegyűjtöttem az imaszándékokat kiderült a számomra, hogy egymásról nem tudva többen is kértek érte imát. Milyen jó, ha az ember úgy él, hogy amikor bajban van, akkor mások imádkoznak érte. S milyen jó, hogy nem csak ülünk egymás mellett a padban vasárnap, hanem amikor valaki bajban van, többen is imádkoznak érte.

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Nagybeteg plébániai testvérünk (nővérünk) péntek éjszaka elköltözött az örök hazába. Úgy halt meg ahogyan kértük és ő is kérte: imádságos, békés lélekkel, csendben, méltósággal. Imádkozzunk, hogy Isten közelében, a megérdemelt teljes boldogságot mielőbb nyerje el. Requiescat in pace! Nyugodjék békében!

- Részlet a múlt héten Kelet-Ázsiába elutazott barátnőnk leveléből: „Kérlek, ne aggódjatok, jól vagyok ... remélem, hogy tovább is jól alakulnak a dolgok, sőt biztosan, mert tudom, hogy ... nagyon szorítotok, imádkoztok értem.”


Imaszándékok 2007. április 23-29.:

Kedves Mindenki!

Szeretném kérni, hogy akinek több hétig tartó kérése van, az minden héten újra adja le azt. Enélkül én nem tudhatom, hogy résztvesztek-e még az imaközösségben, illetve enélkül nem tudom követni a kérések változásait. A káosz elkerülése végett csak az ezen a héten szombat reggelig leadott kérések kerülnek fel mindig a heti listára.


- Add uram, hogy fegyelmezett tudjak maradni a héten, valamint adj elég akaraterőt és kitartást, hogy céljaimat megvalósítsam!
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el hitüket, fontos legyen számukra a szentmise és az Oltáriszentség gyakori vétele. Gyermekeiket is erre neveljék.
- Kérjük Urunkat, hogy fiam megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és az Istenhez vezető úrtól soha le ne térjenek.
- Kérjük Urunkat, hogy férjem rátaláljon az Istenhez vezető útra.
- Egy édesapáért és nagyfiáért, hogy megtalálják helyüket az életben és Isten akarata szerint éljenek.
- Gyermekeink házépítésbe kezdenek, imádkozzunk értük. Köszönöm.
- Hogy a homoszexuálisok fogadják el az Úr keresztjét és tisztán éljenek.
- A munka világába visszatért fiamért, hogy megtalálja a lelki egyensúlyát, és ne kelljen csalódnia az őt foglalkoztató vállalkozóban.
- A szomszéd nénimet hazahívta az Úr, imádkozzunk érte, hogy nehéz, szenvedéssel teli élete után ölelje magához a Jóisten!
- Egy barátnőnkért, aki hamarosan szülni fog: Isten erősítse meg, hogy ne féljen és Rá tudja bízni magukat és minden baj nélkül, jól sikerüljön a szülés.
- A súlyos műtéten átesett kollegánőmért kérek továbbra is imát, hogy megfelelő rehabilitációs intézménybe kerülhessen, legyen ember aki ebben segiti.
- A depressziós lánynak még nincs szállása, kérjük Isten segítségét!
- Egy munkatársamért imádkozzunk, hogy hagyja abba társai lelki terrorizálását, és ne a new age-ben, hanem Istenben találja meg lelki békéjét.
- Eredményes tamfolyamvizsgákért.
- Egy édesapa gyógyulásáért.
- Önmagamért és hasonló helyzetben lévő lányokért,barátnőimért kérek imát, hogy keresztény családban élhessünk, találjuk meg a társunk. Köszönöm!
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy Petra el tudjon szakadni a volt barátjától és új életet tudjon kezdeni.
- Gabiért és a családjáért, testi-lelki gyógyulásukért és hogy kapjanak munkát.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Hogy Franciskát jó iskolába vegyék fel.
- Egy barátnőnkért, hogy ne adja be a gyerekét kétévesen bölcsődébe, hanem maradjon még egy évet otthon vele, s hogy a munkahelyén az erre meggondolatlanul tett ígéretét minden baj nélkül vissza tudja vonni.
- Kérjük, hogy Isten segítse és védje meg Tonit a kellemetlenkedő szomszédaival szemben.

2007. április 14., szombat

Ezen a héten ... annak ellenére, hogy ez normálisan nagyon sok kellemetlenséggel jár, a kutyánk műtéte minden baj nélkül sikerült ...

Tamás - noha az átszálláshoz kora hajnalban kellett Berlin egyik végéből eljutnia a másik végében lévő repülőtérre - szintén minden baj nélkül megérkezett Spanyolországba ...

én megkaptam az erőt ahhoz, hogy a kertben megcsináljak néhány nagyon nehéz munkát ...

Tamás meg tudta venni nekem Keresztes Szent János teljes bibliográfiáját ...

egyik éjjel rosszul riasztottam be a házat és nem lett belőle semmi baj ...

... csak néhány példa azok közül, amikor tapasztaltuk Isten szerető gondoskodását - ezen a héten is.

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Diplomás munkanélküli munkát kapott. Fizikai munkát, de valamelyest a szakmájába vág. Ő is megtett mindent, hogy Isten megsegíthesse. Imádkozzunk tovább, hogy ami elkezdődött, az eredményes legyen.

- Úgy tűnik, hogy Franciskának sikerül jó iskolába bejutnia. Mindazonáltal, amíg erről a papírt meg nem kapta, még imádkozzunk érte.

- A barátnőnk, akiért március 16. óta imádkozunk elutazott abba távolkeleti országba, de elutazása előtt néhány nappal kapott egy olyan ajánlatot, hogy ha megtanulja az ország nyelvét, visszatérésekor nagyon jó álláshoz juthat. Így most már ez az útja nem csak egy tragikus kudarc következnényeinek esetleges felszámolása, hanem ez a lehetőség már egy pozitív célt is adhat a számára.

Imaszándékok 2007. április 16-22.:

- Kérjünk annak a diplomás munakélkülinek, aki most kapott munkát erőt, egészséget, kitartást, becsületes munkatársakat, tisztességes keresetet. Isten áldását a hosszas munkanélküliség után.
- Egyházközségünk nagybeteg tagjáért, Isten segítségéért, hogy a bizalom és hűség, az ima és szeretet maradjon vele mindvégig.
- Add uram, hogy fegyelmezett tudjak maradni a héten, valamint adj elég akaraterőt és kitartást, hogy céljaimat megvalósítsam!
- Egy lélek szélsőséges aggályosságtól és lelki vakságtól való megszabadulásáért kérek imát.
- Kérjük, hogy imádkozzatok velünk, születendő gyermekünkért, hogy épen és egészségesen érkezzen. Valamint, hogy a szülés is probléma nélkül történjen.
- És még egy utolsó fohászt a sikeres munkahely váltásért.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekem megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és az Istenhez vezető úrtól soha le ne térjenek.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el hitüket, fontos legyen számukra a szentmise és az Oltáriszentség gyakori vétele. Gyermekeiket is erre neveljék.
- Kérem a testvéreket, imádkozzanak értem, hogy a rendőrség gyors hajtásért ne vonja be a vezetői engedélyem. Azt nem kérem, hogy ne büntessenek meg ezért a közlekedési szabálytalanságért, hiszen valóban megérdemlem, de a jogosítvány elvonása, a munkám elvégzését tenné lehetetlenné. Magammal szemben a pénzbüntetést ezért a cselekedetért helyesnek találom, így valószínűleg emlékezni fogok arra, hogy (főleg lakott területen) betartsam a sebességi határokat. Köszönöm az Úrnak, hogy nem történt nagyobb baj e miatt a figyelmetlenségem miatt, és azt is, hogy tanulni tudtam ebből az esetből is. Köszönöm az imát mindenkinek.
- Szeretnék imát kérni testvéremért, hogy lelkében békesség legyen, testileg lelkileg meggyógyuljon, és megtalálja a helyes utat, mely Istenhez vezet. Amen.
- Egy bajbajutott család: apa, anya és leányért.
- Egy elhagyott feleség megtéréséért.
Továbbra is kérek szépen imát rákos beteg szomszéd nénimért, és nemrég súlyos műtéten átesett kolleganőm gyógyulásáért. Egy ismerősömnek nincs hol laknia, most egy hívő családnál él ideiglenesen, végleges szálláshelyért és depresszióból való gyógyulásáért. Magam részére életcél megtalálásáért. Köszönöm szépen!!!
- Szüleim és testvérem megtéréséért
- A családok NE menjenek vásárolni vasárnap, hanem egymással töltsék a napot.
- Munkáért.
- Gyógyulásomért.
- Gábor unokaöcsém hivatásáért.
- Gyógyíthatatlan beteg kisfiúért és családjáért.
- Sándor megtéréséért.
- László házasságának megmentéséért.
- Őszinte bűnbánatért.
- Testi-lelki egészségért.
- József megtéréséért.
- Egy munkatársamért imádkozzunk, hogy hagyja abba társai lelki terrorizálását, és ne a new age-ben, hanem Istenben találja meg lelki békéjét.
- Eredményes tamfolyamvizsgákért.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy Petra meg tudja magát védeni a volt barátjával szemben, aki tönkreteszi őt, s hogy új életet tudjon kezdeni.
- Kérjük, hogy Isten segítse és védje meg Tonit a kellemetlenkedő szomszédaival szemben.
- Gabiért és a családjélrt, testi-lelki gyógyulásukért és hogy kapjanak munkát.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Egy barátnőnkért, hogy ne adja be a gyerekét kétévesen bölcsődébe, hanem maradjon még egy évet otthon vele, s hogy a munkahelyén az erre meggondolatlanul tett ígéretét minden baj nélkül vissza tudja vonni.
- Egy fiatal megtéréséért.
- Egy család gyógyulásáért.
- József fiam káros szenvedélyektől való megszabadulásáért.
- Zoltán fiamék megtéréséért, egészségükért.
- Élő István testi-lelki gyógyulásáért.
- Az elsőáldozók lelki megújúlásáért, s a Jézushoz való hűségükért.

2007. április 7., szombat

Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Köszönöm mindanyiótoknak az imát, úgy érzem, hogy valóban meghallgatásra került. Igaz még nincs meg az áhított új munka lehetőség, de már szinte csak egy hajszálon függ. Ha még a jövő héten fenn lenne az imaszándékok közt az ,,egy emberibb mukahelyérti” imaszándék, nagyon sokat segítene. Köszönettel.

- Először is a jó hír, Gábornak sikerült a középfokú nyelvvizsgája!! Köszönjük szépen az imákat!!!

- Elment a kertünkből az a ragadozómadár-csapat, amelynek az elmenéséért imádkoztunk.

- Úgy tűnik, hogy sikerült egy jó ácsot találnunk, aki elvállalta a munkát.

Imaszándékok 2007. április 9-15.:

- Kérem a testvéreket, imádkozzanak értem, hogy a rendőrség gyors hajtásért ne vonja be a vezetői engedélyem. Azt nem kérem, hogy ne büntessenek meg ezért a közlekedési szabálytalanságért, hiszen valóban megérdemlem, de a jogosítvány elvonása, a munkám elvégzését tenné lehetetlenné. Magammal szemben a pénzbüntetést ezért a cselekedetért helyesnek találom, így valószínűleg emlékezni fogok arra, hogy (főleg lakott területen) betartsam a sebességi határokat. Köszönöm az Úrnak, hogy nem történt nagyobb baj e miatt a figyelmetlenségem miatt, és azt is, hogy tanulni tudtam ebből az esetből is. Köszönöm az imát mindenkinek.
- Szeretnék imát kérni testvéremért, hogy lelkében békesség legyen, testileg lelkileg meggyógyuljon, és megtalálja a helyes utat, mely Istenhez vezet. Amen.
- Továbbra is kérek szépen imát rákos beteg szomszéd nénimért, és nemrég súlyos műtéten átesett kolleganőm gyógyulásáért. Egy ismerősömnek nincs hol laknia, most egy hívő családnál él ideiglenesen, végleges szálláshelyért és depresszióból való gyógyulásáért. Magam részére életcél megtalálásáért. Köszönöm szépen!!!
- Szüleim és testvérem megtéréséért
- A családok NE menjenek vásárolni vasárnap, hanem egymással töltsék a napot.
- Munkáért.
- Gyógyulásomért.
- Gábor unokaöcsém hivatásáért.
- Gyógyíthatatlan beteg kisfiúért és családjáért.
- Sándor megtéréséért.
- László házasságának megmentéséért.
- Őszinte bűnbánatért.
- Testi-lelki egészségért.
- József megtéréséért.
- Egy diplomás munkanélküli családapának munkáért.
- Egyházközségünk egy nagybeteg, buzgó katolikus tagjáért.
- Egy ismeretlen fiatal nőért, aki megszólított templomba menet az utcán, és azt kérte, hogy imádkozzam érte, nagyon sok problémája van és nem jut el a templomba. (Azt gondolom, hogy nem is nagyon jár templomba. Annál inkább kérjük Istent, segítse őt, térjen meg és bizalommal forduljon Hozzá.)
- Egy munkatársamért imádkozzunk, hogy hagyja abba társai lelki terrorizálását, és ne a new age-ben, hanem Istenben találja meg lelki békéjét.
- Eredményes tamfolyamvizsgákért.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy Petra meg tudja magát védeni a volt barátjával szemben, aki tönkreteszi őt, s hogy új életet tudjon kezdeni.
- Gabiért és a családjélrt, testi-lelki gyógyulásukért és hogy kapjanak munkát.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Hogy Franciskát jó iskolába vegyék fel.
- Egy barátnőnkért, aki hamarosan szülni fog: Isten erősítse meg, hogy ne féljen és Rá tudja bízni magukat és minden baj nélkül, jól sikerüljön a szülés.
- Egy barátnőnkért, hogy ne adja be a gyerekét kétévesen bölcsődébe, hanem maradjon még egy évet otthon vele, s hogy a munkahelyén az erre meggondolatlanul tett ígéretét minden baj nélkül vissza tudja vonni.
- Egy fiatal megtéréséért.
- Egy család gyógyulásáért.
- József fiam káros szenvedélyektől való megszabadulásáért.
- Zoltán fiamék megtéréséért, egészségükért.
- Élő István testi-lelki gyógyulásáért.
- Az elsőáldozók lelki megújúlásáért, s a Jézushoz való hűségükért.

- Kerepesen elindítottak egy hozzánk hasonó imaközösséget. Kérjük az Urat minden tagjáért és kéréséért.