2007. március 30., péntek

„Az előző héten kapcsolódtam be az imaközösségbe, és kértem imát magamért. Így most már én is közvetlen kapcsolatba kerültem ezzel a csodálatos kezdeményezéssel, és saját magamon éreztem ennek „gyógyító” hatását. Abban biztos vagyok, hogy minden kérés (ami egyezik az Úr akaratával !!!) meghallgatásra talál, hiszen Jézus maga mondta: „…És bizony, mondom nektek: ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük…” Mt 18. 19-20.

Ám Jézus (más helyen) azt is mondja, imájában az Olajfák hegyén: „… Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd…” Lk 22. 42.

Elolvastam minden kérést, és közben azon gondolkodtam, hogy velem együtt mindenki várja annak teljesülését. De földi (emberi) gondolkodásunk által megfogalmazott kéréseink, vágyaink, ha nem úgy teljesülnek, mint ahogy azt mi szeretnénk (hiszen mi mindent megtettünk érte: imádkoztunk, talán még egyéb felajánlásokat is tettünk, türelmesen vártunk, stb…) akkor csalódottnak érezzük magunkat. Azért éreztem fontosnak ezt a pár gondolatot leírni, hogy ha valaki úgy érzi, kérése a sok közös imádság ellenére sem teljesült, ne gondolja azt, hogy nem hallgatta meg az Úr. Isten felfoghatatlan szeretetét és jóságát, nem mindig ismerjük fel azonnal. Töretlenül higgyünk abban, hogy Isten végtelenül szeret minket. És aki szeret valakit, annak csak a javát akarja. HIDD TESTVÉREM, HOGY AZ ÚR MINDIG MEGSEGÍT TÉGED!!!”

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Annak ellenére, hogy nálunk egy-két éjszaka erősebb fagyok is voltak, úgy látom, hogy nem tettek kárt a frissen ültett növényeinkben.
- Attól még nagyon messze vagyok, hogy független legyek az ételtől, de az utóbbi időben többször is meg tudtam enni olyan ételeket, amelyeket nem szerettem. Másoknak ez biztos természetes, de nekem ez nagy dolog.

Kedves Mindenki!

Szeretném kérni, hogy akinek több hétig tartó kérése van, az minden héten újra adja le azt. Enélkül én nem tudhatom, hogy résztvesztek-e még az imaközösségben, illetve enélkül nem tudom követni a kérések változásait.

Mindenkinek nagyon köszönöm.

Imaszándékok 2007. április 2 - 8.:

- Kérem a testvéreket, imádkozzanak értem, hogy a rendőrség gyors hajtásért ne vonja be a vezetői engedélyem. Azt nem kérem, hogy ne büntessenek meg ezért a közlekedési szabálytalanságért, hiszen valóban megérdemlem, de a jogosítvány elvonása, a munkám elvégzését tenné lehetetlenné. Magammal szemben a pénzbüntetést ezért a cselekedetért helyesnek találom, így valószínűleg emlékezni fogok arra, hogy (főleg lakott területen) betartsam a sebességi határokat. Köszönöm az Úrnak, hogy nem történt nagyobb baj e miatt a figyelmetlenségem miatt, és azt is, hogy tanulni tudtam ebből az esetből is. Köszönöm az imát mindenkinek.
- Szeretnék imát kérni testvéremért, hogy lelkében békesség legyen, testileg lelkileg meggyógyuljon, és megtalálja a helyes utat, mely Istenhez vezet. Amen.
- Hogy az öcsém lelke megnyugodjon és megtalálja a helyes utat.
- Kérek szépen segítő imát, hogy a férjem meggyógyuljon, szűnjenek meg a rohamai, a lányom találjon megbízható társat, én pedig le tudjak fogyni és ne hízzam vissza ami lement.
- Egy tojás- és tejérzékeny baba gyógyulásáért.
- Egy hívőnk fekélyes lába meggyógyulásáért.
- Egy édesapáért és nagyfiáért, hogy megtalálják helyüket az életben.
- Gyermekeink házépítésbe kezdenek, imádkozzunk értük, hogy megtalálják a megfelelő szakembereket hozzá. Köszönöm.
- Kérjük Urunkat, hogy férjem rátaláljon az Istenhez vezető útra.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekem megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és az Istenhez vezető úrtól soha le ne térjenek.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el hitüket, fontos legyen számukra a szentmise és az Oltáriszentség gyakori vétele. Gyermekeiket is erre neveljék.
- József megtéréséért.
- Egy diplomás munkanélküli családapának munkáért.
- Egyházközségünk egy nagybeteg, buzgó katolikus tagjáért.
- Egy ismeretlen fiatal nőért, aki megszólított templomba menet az utcán, és azt kérte, hogy imádkozzam érte, nagyon sok problémája van és nem jut el a templomba. (Azt gondolom, hogy nem is nagyon jár templomba. Annál inkább kérjük Istent, segítse őt, térjen meg és bizalommal forduljon Hozzá.)
- Szüleim megtéréséért.
- Testvérem és családjának megtéréséért.
- Munkáért.
- Máté továbbtanulásánál meglássuk Isten akaratát és helyesen döntsünk
- Egy gyermek teljes gyógyulásáért.
- Egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kisfiúért és családjáért.
- József atya teljes gyógyulásáért.
- Legyen erőm és bátorságom túllépni saját, egyébként átléphető korlátaimon!
- A depressziótól és a szenvedélybetegségtől való szabadulásért.
- A depresssziótól és az alkohol-megkötözöttségtől való szabadulásért.
- Az allergiából és a mozgásszervi bajokból való gyógyulásért. A türelmetlenségtől és az indulatkitörésektől való megszabadulásért.
- A new age-től való megszabadulásért. A rákból való gyógyulásért.
- Az önbizalomhiányból és a megfeleléskényszerből való kigyógyulásért.
- Egy depressziós lányért.
- A depresszióból, a neurológiai problémákból való gyógyulásért. A new age hatásától való megszabadulásért.
- Az aggodalmaskodástól és halogatástól való megszabadulásért.
- Egy munkatársamért imádkozzunk, hogy hagyja abba társai lelki terrorizálását, és ne a new age-ben, hanem Istenben találja meg lelki békéjét.
- Eredményes tamfolyamvizsgákért.
- Fiam felgyógyulásáért és megtéréséért kérek imát.
- A fiatalok szeretetben éljenek és az Urat életükbe és szívükbe fogadják be, gyermekeim és unokáim is.
- Köszönöm, hogy életemben mellettem állt a Jóisten, kérem hogy továbbra is mellette lehessek, a kezemet ne engedje el.
- A hitem erősödjön.
- Kérek szépen imát egy súlyos beteg (rákos) néniért (szeretném többször is meglátogatni, de nem találom a szavakat, mit mondhatnék Neki.. ) + önmagam életcéljának megtalálásáért. Köszönöm!
- Hogy Gabi kapjon a szülőcsoportban hatékony segítséget és tudjon segíteni a gyerekeinek.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy egész nagyböjtben ne egyek húst, s hogy szerdán-pénteken tudjak este 6-ig csak kenyeret enni. S hogy megszabaduljak az ételtől való függőségemtől.
- Hogy Petra meg tudja magát védeni a volt barátjával szemben, aki tönkreteszi őt, s hogy új életet tudjon kezdeni.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Hogy Franciskát jó iskolába vegyék fel.
- Hogy sikerüljön jó ácsot találni, aki gyorsan és kifizethető áron megcsinálja a lépcsőnket.
- Egy barátnőnkért, aki hamarosan szülni fog: Isten erősítse meg, hogy ne féljen és Rá tudja bízni magukat és minden baj nélkül, jól sikerüljön a szülés.
- Egy barátnőnkért, hogy ne adja be a gyerekét kétévesen bölcsődébe, hanem maradjon még egy évet otthon vele, s hogy a munkahelyén az erre meggondolatlanul tett ígéretét minden baj nélkül vissza tudja vonni.
- Az elmúlt napokban egy csapat ragadozó madár (valószínűleg héja) költözött mellénk, akik sok kárt okoznak. Kérjük Istent, hogy vigye el őket innét.

- Kerepesen elindítottak egy hozzánk hasonó imaközösséget. Kérjük az Urat minden tagjáért és kéréséért.

2007. március 23., péntek

Avilai Szent Teréz tanácsai alapján már jónéhány éve minden munkát, amibe belekezdek – a mosogatástól a tanulmányok írásáig – felajánlok Istennek és kérem, hogy az Ő dicsőségét és dicséretét szolgálja.

Így a virághagymák rendelését is felajánlottam.

Még a télen találtam egy magyar internetes kertészetet, amely virághagymákat árult, mégpedig kivételesen jó válogatást. Szokás szerint a tavaszi hagymákat télen, a nyáriakat tavasszal kell megrendelni. Többször is eszembe jutotak a liliomok, de annyi dolgom volt, hogy csak a múlt héten tudtam visszatérni a lapra.

Persze mostanra már jól kifogytak. Szomorúan állapítottam meg, hogy mi mindenről maradtam le. Azért találtam egy pár dolgot és azt megrendeltem.

Semmi válasz.

Gondoltam, jó, ez nem Németország, hogy öt percen belül megjöjjön a válasz, de azért már másnapra válaszolhatnának. Harmadnapra válaszoltak.

Minden kérést töröltek. Újra feltöltötték a készleteiket, mindenből lehetett rendelni és mindenkit arra kérnek, hogy tegye meg újra a rendelését másnap reggel.

Megtettem. Minden volt. Öt percen belül megjött a válasz.

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Ha lassan is, de alakul a munkahelyváltás. Az új munkahelyen szívesen fogadnak, a régin, pedig megértik, hogy már mással is foglalkozom. Úgy tűnik, hogy az első szerződést is sikerül tető alá hoznom. Végtelenül hálás vagyok ezért a Mindenhatónak, és most azért kérem a segítséget, hogy saját gyengeségeimen át tudjak lépni.

- Mátét felvették azokba az iskolákba, ahová jelentkeztünk. Most már csak a döntés van hátra, hogy melyiket válasszuk.

- Gabit felvették a drogos gyerekek szüleinek csoportjába és azt mondja, hogy nagyon-nagyon jó és nagyon sok segítséget kap ott.

- Dóri és az őt befogadó család hetek óta szerepelt a kérések listáján. Isten különös módon válaszolt az imádságunkra. Gabi fogadta be őt, de egyre gyanúsabb volt, hogy itt nem egy jóindulatú, de nehéz sorsú kislányról van szó, hanem egy valódi drogosról. (Ez esetben a befogadás nem segít, hanem ahhoz járul hozzá, hogy az illető még mélyebbre süllyedjen.) A szülőcsoporton végigbeszélve a dolgot teljesen egyértelművé vált a dolog. Hála Istennek, Gabi megfogadta a tanácsokat, és követelményeket állított fel Dórival szemben, mire ő anélkül, hogy bármi bajt okozott volna, elment tőlük. (Ez nagyon nagy dolog, mert ilyen esetben a dolgok normális menete az, hogy a drogos meglopja a befogadó családot, zsarolja őket – gyakran öngyilkossággal –, hogy pénzt szedjen ki belőlük, megpróbálja belevonni a drogozásba a gyerkeket, stb. – és semmilyen módon nem lehet megszabadulni tőle.)

Kedves Mindenki!

Ha megnézitek a kéréseket, azt látjátok, hogy még mindig nagyon sok olyan kérés van, amelyik nem elég konkrét ahhoz, hogy lehessen látni, hogy Isten teljesítette-e azt. Kérünk mindenkit, hogy amikor megfogalmazza a kérését, gondoljon bele, hogy egyértelműen megállapítható-e a teljesülése. S ha nem, akkor ha egyetlen mód van rá, fogalmazza át olyanná, hogy egyértelműen megállapítható legyen majd, hogy Isten teljesítette-e.

Például ahelyett, hogy egy betegnek kérünk segítséget, lehetne úgy fogalmazni, hogy egy beteg fájdalmai csökkenjenek, vagy hogy az orvosok megtalálják a megfelelő kezelést a számára, vagy hogy Isten adjon neki türelmet a szenvedések elviselésére, vagy hogy a nehézségek közpette erősítse és vigasztalja meg, hogy el tudja fogadni Isten kezéből a betegséget, hogy jól fel tudjon készülni a halálra, hogy türelmetlenséggel és erőszakossággal ne nehezítse az őt ápolók életét, stb. Amiket most a számára a legfontosabbnak tartunk.

Imaszándékok 2007. március 26 - április 1.:

- Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, hogy a rendőrség gyorshajtásért ne vonja be a vezetői engedélyem. Azt nem kérem, hogy büntessenek meg ezért a közlekedési szabálytalanságért, hiszen valóban megérdemlem, de a jogosítványom elvonása a munkám elvégzését tenné lehetetlenné. Magammal szemben a pénzbüntetést ezért a cselekedetért helyesnek találom, így valószínűleg emlékezni fogok arra, hogy (főleg lakott területen) betartsam a sebességi határokat. Köszönöm az Úrnak, hogy nem történt nagyobb baj emiatt a figyelmetlenségem miatt, és azt is, hogy tanulni tudtam ebből az esetből is. Köszönöm az imát mindenkinek.
- Hogy az öcsém lelke megnyugodjon és megtalálja a helyes utat.
- Kérek szépen segítő imát, hogy a férjem meggyógyuljon, szűnjenek meg a rohamai, a lányom találjon megbízható társat, én pedig le tudjak fogyni és ne hízzam vissza ami lement.
- Egy tojás- és tejérzékeny baba gyógyulásáért.
- Egy hívőnk fekélyes lába meggyógyulásáért.
- Egy édesapáért és nagyfiáért, hogy megtalálják helyüket az életben.
- Gyermekeink házépítésbe kezdenek, imádkozzunk értük, hogy megtalálják a megfelelő szakembereket hozzá. Köszönöm.
- József megtéréséért.
- Egy diplomás munkanélküli családapának munkáért.
- Egyházközségünk egy nagybeteg, buzgó katolikus tagjáért.
- Kérjük Urunkat, hogy férjem rátaláljon az Istenhez vezető útra.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekem megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és az Istenhez vezető úrtól soha le ne térjenek.
- Kérjük Urunkat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el hitüket, fontos legyen számukra a szentmise és az Oltáriszentség gyakori vétele. Gyermekeiket is erre neveljék.
- Szüleim megtéréséért.
- Testvérem és családjának megtéréséért.
- Munkáért.
- Máté továbbtanulásánál meglássuk Isten akaratát és helyesen döntsünk
- Egy gyermek teljes gyógyulásáért.
- Egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kisfiúért és családjáért.
- József atya teljes gyógyulásáért.
- Legyen erőm és bátorságom túllépni saját, egyébként átléphető korlátaimon!
- A depressziótól és a szenvedélybetegségtől való szabadulásért.
- A depresssziótól és az alkohol-megkötözöttségtől való szabadulásért.
- Az allergiából és a mozgásszervi bajokból való gyógyulásért. A türelmetlenségtől és az indulatkitörésektől való megszabadulásért.
- A new age-től való megszabadulásért. A rákból való gyógyulásért.
- Az önbizalomhiányból és a megfeleléskényszerből való kigyógyulásért.
- Egy depressziós lányért.
- A depresszióból, a neurológiai problémákból való gyógyulásért. A new age hatásától való megszabadulásért.
- Az aggodalmaskodástól és halogatástól való megszabadulásért.
- Fiam felgyógyulásáért és megtéréséért kérek imát.
- A fiatalok szeretetben éljenek és az Urat életükbe és szívükbe fogadják be, gyermekeim és unokáim is.
- Köszönöm, hogy életemben mellettem állt a Jóisten, kérem hogy továbbra is mellette lehessek, a kezemet ne engedje el.
- A hitem erősödjön.
- Kérek szépen imát egy súlyos beteg, (rákos) néniért (szeretném többször is meglátogatni, de nem találom a szavakat, mit mondhatnék Neki.. )+ önmagam életcéljának megtalálásáért. Köszönöm!
- A munkahelyemen az egyik kolléganőnk a hatalomra törésével és a hatalmával való visszaéléssel megkeseríti mindenki életét. Szeretném kérni, hogy Isten védelmezzen meg minket, hogy minél kevesebb rosszat tudjon tenni. Hogy erősítsen meg engem és másokat is, hogy ha lehet valami tenni, akkor mutassa meg, hogy mit, s ha nem, akkor erősítsen meg, hogy ne veszítsük el a lelki egyensúlyunkat miatta.
- Gabi találjon jó munkát magának.
- Hogy egy barátnőm tönkrement házassága tartósan megjavuljon. Az egész család megszabaduljon azoktól betegségektől és káros szellemi behatásoktól, amelyeket a Waldorf iskolában kapott negatív szellemi hatások okoztak. Hogy megtérjenek.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy egész nagyböjtben ne egyek húst, s hogy szerdán-pénteken tudjak este 6-ig csak kenyeret enni. S hogy megszabaduljak az ételtől való függőségemtől.
- Hogy Petra meg tudja magát védeni a volt barátjával szemben, aki tönkreteszi őt, s hogy új életet tudjon kezdeni.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy minden újonnan beszerzett növényünk megeredjen és ne károsítsák őket az éjszakai fagyok.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.
- Hogy Franciskát jó iskolába vegyék fel.

- Kerepesen elindítottak egy hozzánk hasonó imaközösséget. Kérjük az Urat minden tagjáért és kéréséért.

2007. március 16., péntek

Isten gyakran részletekben adja meg a választ a kérésünkre. S gyakran egészen máshogy, mint ahogy mi várnánk.

Imádkoztunk egy barátnőnkért, aki egy nehéz helyzetben jósláshoz és asztrológiához fordult.

Ha valaki ezt teszi, annak az egyik tipikus következménye, hogy elhomályosodik az értelme, és összezavarodik az akarata. Vele azt történt, hogy külföldön tanult, és ott elkezdett járni egy fiúval. A kapcsolat legelején csináltatta meg a jóslásokat. Ezek csupa jót ígértek neki.

Ez a fiú egy távol-keleti országból való. Szegény, nyolc testvére van, s ő a család egyetlen reménye. Tíz évvel fiatalabb a barátnőnknél. Ő két évig, amig együtt jártak, végig azt érezte, hogy a fiú nincs százszázalékig mellette, s miután hazajött, ez csak egyre rosszabb lett. Ennek ellenére még két évig ő finanszírozta a fiú egyetemi tanulmányait. Egy év múlva kiment, akkor csináltak egy eljegyzésfélét. Hazajövet azonban újra azt érezte, hogy a fiú egyre távolodik tőle. Egy év múlva újra kiment. A fiú ekkora fejezte be az egyetemet. A találkozásukkor azt mondta neki, hogy már megváltoztak az irányában az érzései. A lány azonban, hogy ne veszítse el őt, elkezdett vele egy olyan vállalkozást, amelyet még akkor terveztek, amikor össze akartak házasodni. Egy olyan országban, amelyiknek nem ismeri a nyelvét és a szokásait, kétmillió forintot befektetett egy vállalkozásba, amely kizárólag a fiú nevén fut. A fiú biztatta, hogy itthon adjon fel mindent, menjen ki, vigye ki minden pénzét és ebből csinálja meg ott a vállalkozást – az üzlet csak a fiú nevén lehet –, majd ő segít neki. A lány újra jóslásokat csináltatott. Ezek minden jó ígértek. Reménykedett, hogy ha kint lesz, majd visszaszerzi a fiút. Itthon minden felszámolt és megvette a repülőjegyet.

Én csak távolról kísértem ezt a történetet, de így is elég gyanús volt, hogy ez nem kölcsönös viszony. A múlt héten tudtam meg, hogy nemsokára elutazik és akkor mesélte el a horoszkópokat is. Nagyon megijedtem. Elkezdtünk érte imádkozni.

Néhány nap múlva felhívta a fiú és megmondta neki, hogy megcsalta valakivel. Ekkor kezdte el felfogni, hogy valóban baj van.

Itthon tudta meg, mielőtt elutazott volna. S nem tizenötezer kilométerre Magyarországtól, ahol a fiú nélkül egy lépést sem tud tenni.

Most kapott még egy esélyt. Talán még megfordul és nem rohan a vesztébe.

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

- Szerdán és pénteken is sikerült este hatig a böjt! Sőt valakiért böjtölnöm kellett, és így még extra egy teljes napot is ráhúztam. Ez nagyon nagy dolog a számomra. Köszönöm.
- A macskánk, aki egyáltalán nem tűrte el, ha bezártuk, most mindezidáig nagyon jól viseli a bezártságot.
- A számítógépfüggő lány édesanyja talált egy olyan önsegítő csoportot, amelyben hasonlóan problémás gyerekek szülei vesznek részt.


Imaszándékok 2007. március 19-25.:

- Máté továbbtanulásáért, oda vegyék fel, ami a legjobb számára.
- Munkáért.
- Balázs megtéréséért
- Egy válófélben lévő családért, hogy rendeződjenek a dolgaik.
- Egy szerelmes párért.
- Egy reménytelen szerelemtől való elszakadásért.
- Egy diplomás munkanélküli családapának munkáért.
- Egyházközségünk egy nagybeteg, buzgó katolikus tagjáért.
- Egy édesapáért és a nagyfiáért, hogy mindketten megtalálják helyüket az életben.
- Gyermekeink házépítésbe kezdenek. Imádkozzunk értünk.
- József megtéréséért.
- Munkahelyi problémák megszűnéséért.
- Sikeres vizsgázásért.
- Kérjük az Urat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el a hitüket és fontos legyen a számukra a szentmise és az Oltáriszentség gyakori vétele. Gyermekeiket is erre neveljék.
- Kérjük az Urat, hogy gyermekem megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és az Istenhez vezetõ útról soha le ne térjenek.
- Kérjük az Urat, hogy férjem rátaláljon az Istenhez vezető útra.
- A depressziótól és a szenvedélybetegségtől való szabadulásért.
- A depresssziótól és az alkohol-megkötözöttségtől való szabadulásért.
- Az allergiából és a mozgásszervi bajokból való gyógyulásért. A türelmetlenségtől és az indulatkitörésektől való megszabadulásért.
- A new age-től való megszabadulásért. A rákból való gyógyulásért.
- Az önbizalomhiányból és a megfeleléskényszerből való kigyógyulásért.
- Egy depressziós lányért.
- A depresszióból, a neurológiai problémákból való gyógyulásért. A new age hatásától való megszabadulásért.
- Az aggodalmaskodástól és halogatástól való megszabadulásért.
- Fiam felgyógyulásáért és megtéréséért kérek imát.
- A fiatalok szeretetben éljenek és az Urat életükbe és szívükbe fogadják be, gyermekeim és unokáim is.
- Köszönöm, hogy életemben mellettem állt a Jóisten, kérem hogy továbbra is mellette lehessek, a kezemet ne engedje el.
- A hitem erősödjön.
- Kérek szépen imát egy súlyos beteg, (rákos) néniért (szeretném többször is meglátogatni, de nem találom a szavakat, mit mondhatnék Neki.. )+ önmagam életcéljának megtalálásáért. Köszönöm!
- Továbbra is a sikeres munkahelyváltásért.
- Dóriért (iskolából kimaradt, otthonról kidobták, munkája nincs, a barátjának rendőrségi ügyei vannak), hogy tudjon élni annak a családnak a segítségével, amelyik befogadta, jóra forduljon az élete és hogy megtérjen
- Hogy Gabit befogadják a drogos gyerekek szüleinek csoportjába és hogy itt kapjon segítséget saját problémás gyerekei neveléséhez.
- Gabi találjon jó munkát magának.
- Hogy egy barátnőm tönkrement házassága tartósan megjavuljon. Az egész család megszabaduljon azoktól betegségektől és káros szellemi behatásoktól, amelyeket a Waldorf iskolában kapott negatív szellemi hatások okoztak. Hogy megtérjenek.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy egész nagyböjtben ne egyek húst, s hogy szerdán-pénteken tudjak este 6-ig csak kenyeret enni. S hogy megszabaduljak az ételtől való függőségemtől.
- Hogy Petra szakítson a barátjával, aki tönkreteszi őt, s hogy új életet tudjon kezdeni.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Hogy a macskánkat sikerüljön szobamacskává nevelni, hogy ne járjon ki és ne pusztítsa a kisállatokat.
- Hogy a most jövő hideg ne károsítsa a növényeinket.
- Hogy egy barátunk beteg felesége megkapja a megfelelő kezelést, s hogy Isten mindkettőjüket erősítse és vigasztalja meg ebben a nehéz helyzetben.
- Hogy egy barátunk lánya a fogyasztói szemlélet helyett megtalálja az igazi értékeket.

2007. március 10., szombat

Körlevélben kaptuk:

Imakilenced a békés ünnepért

Egyre nagyobb a feszültség a március 15-i ünnep körül. Láthatólag vannak olyanok, akik érdekeltek a feszültség növelésében – és itt már rég nem politikáról van szó. A rendőrség fegyvereket foglal le, miközben mások „baráti összejöveteleken” egyeztetik stratégiájukat. Azonban nekünk is van fegyverünk – békés meggyőződésünkön túl –, és ez az ima.

Hogy először néhány hírt idézzünk: „Öt férfi ellen indított büntetőeljárást a rendőrség, akik a gyanú szerint rendőröket és állami intézményeket akartak megtámadni március 15-én”, jelentette az MTV. (A gyanúsítottak már beismerő vallomást is tettek, és szabadlábon védekezhetnek.)

A fővárosi és vidéki helyszíneken egy időben megtartott házkutatások során légfegyvereket, bokszereket és a Molotov-koktél használatáról szóló leírásokat is lefoglaltak. A gyanúsítottak között van az az álarcos férfi is, aki videón is nyilatkozott. Ott hangzott el először az is, hogy a zavargók számszeríjakkal fegyverkeznek fel, mivel az „két-három rendőrt is átvisz”.

A hétvégén szélsőjobboldali fiatalok egy csoportja rátámadt négy szegedi egyetemistára. Az incidens szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt, az egyetemistát látszólag minden ok nélkül támadta meg a zsidókat emlegető tíz-tizenkét fős társaság.

Lehetne sorolni még – de nem érdemes. Ami nyilvánvaló, hogy nekünk is „fegyverkeznünk” kell – de a mi fegyvereink „lelkiek, amelyek valók erősségek lerontására” (Pál apostol). És ez a fegyver az ima! Szeretnék kérni és biztatni mindenkit, hogy kezdjünk egy imakilencedet – így annak utolsó napja épp március 15-re esik –, azaz kilenc napon keresztül imádkozzunk a békés márciusi ünnepekért!

A viszály és megosztottság szelleme mélyen beépült kultúránkba. De ez nem szükségszerű, hogy így legyen! „Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására” – felelte Jézus. (Mk 9,29) Ez azt is jelenti, ha imádkozunk – kitartóan, kilenc napon keresztül –, és böjtölünk – hiszen amúgy is nagyböjt van –, akkor kimegy!

A Nemzeti Imanapon megtapasztalhattuk, hogy Isten képes lecsillapítani a vihart. Most azt kérjük, hogy csillapítsa le ezt a vihart is! Nincs kétségem, hogy Istennek van hatalma erre, és azt is hiszem, hogy meghallgatja imáinkat.

2007. március 9., péntek

Tegnap vettem egy-két növényt a kertbe és szokás szerint mindegyiknek utánanéztem az interneten. Eközben derült ki, hogy az a feltűnően szép bokor, amit tavaly láttam az egyik nagy budapesti kertészetben, egy ritka, drága és nehezen beszerezhető, kivételes tulajdonságokkal rendelkező hibrid - s pont az a növény, amire most szükségem lenne. Én meg nyolcszáz forintért otthagytam ősszel.

Fájt érte nagyon a szívem. Mindösszesen kettő volt belőle. Ha valami csoda folytán nem vették volna meg őket, télre összepakolták, tavaszra szétrakták a növényeket, szinte semmi esély sincs arra, hogy a sokezer növény között meglegyen a bokrom.

De azért azt csináltam, amit ilyenkor mindig - kértem.

Nem vették meg... Az eladók hajlandók voltak egy fél órán át keresni... Most már ott van a helyén a kert végében.

Teljesített kérések:

Azt tapasztaljuk, hogy Isten mindig válaszol. Gyakran megadja, amit kérünk, s ha az nem lenne jó nekünk, akkor is megerősít és megvigasztal. Ezért ne csak kéréseinket, hanem ezeket a válaszokat is osszuk meg egymással.

Imádkoztatok, hogy legyen munkám, és jött is egy megrendelés. (Nem állandó munkahelyen dolgozom, hanem bedolgozom, ezért bizonytalan. Hol van munkám hol nincs....)

Köszönöm az imákat! Gábor szóbeli nyelvvizsgája valószínű OK...

Ma egy imám meghallgatást nyert. Du 1-kor derült ki, hogy nem jól nyomták ki az újságot. Én adtam le rosszul, elszúrtam. Nagyon szomorú voltam, mert így kiesik még egy hét az aktualitások miatt. Rossz ez - gondoltam -, még egy héttel később kapják meg a hívek. Kértem Istent, hogy estére - ha úgy gondolja - mégis legyen újság. A művházban sokszorosítják, és azt mondták, kedden vigyem. Én pedig hazaértem és kijavítottam a hibát és utána elvittem rögtön. Nem kértem semmit. Ők is mondták újra, hogy majd jövő héten, majd szólnak. Erre 1 óra múlva telefonál József atya, szóltak, hogy kész az újság, mehetünk érte... Alleluja! Hála Istennek!

Van egy olyan betegségem, ami időnként rendkívül erős vérzéssel jár. Ha ez nem áll le magától, akkor csak súlyos műtéttel lehet megállítani. Most megindult ez a vérzés. Kértem többeket a templomban, hogy imádkozzanak értem. Másnapra már kicsit jobb volt és harmadnapra teljesen rendbejöttem. Köszönöm mindenkinek.

Imaszándékok 2007. március 12-18.:

- Gyógyulásomért, Mátéért hogy a neki legjobb helyre vegyék fel. Egy válófélben lévő családért, hogy rendbe jöjjenek a dolgaik és együtt maradjanak. Egy kábítószerfüggő lány gyógyulásáért. Munkáért.
- Egy állástalan diplomás családapának munkáért.
- Egyházközségünk egy nagybeteg tagjáért.
- Egy édesapáért és a nagyfiáért, hogy mindketten megtalálják helyüket az életben.
- A szándékok a következők: teljes gyógyulásért, teljes szabadulásért, családok békéjéért, Hivatás Istennek tetsző teljesítéséért, megyéspüspökért, közösségünk fejlődéséért.
- Kérjük az Urat, hogy gyermekeim a gondok közepette se veszítsék el a hitüket. Fontos legyen a számukra a szentmise és a szentláldozás és gyermekeiket is erre neveljék.
- Kérjük az Urat, hogy gyermekem megtalálja párját, akivel szeretetben, boldogságban él és maradjon meg hitében.
- Kérjük az Urat, hogy férjem rátaláljon az Istenhez vezető útra.
- Kedves Mindenki! Minden nap imádkozzunk a természetért, a vízért, minden életért, a békéért, azért hogy a Lélek mindenkiben tisztító munkát végezzen! Mert így minden embert egyre nagyobb és nagyobb szeretet tölt majd el! Mert ez az egyetlen, amely mindenkit gyógyítani képes!
- Egy házaspár megtéréséért és beteg feleség gyógyulásáért.
- A depressziótól és a szenvedélybetegségtől való szabadulásért.
- A depresssziótól és az alkohol-megkötözöttségtől való szabadulásért.
- Az allergiából és a mozgásszervi bajokból való gyógyulásért. A türelmetlenségtől és az indulatkitörésektől való megszabadulásért.
- A new age-től való megszabadulásért. A rákból való gyógyulásért.
- Az önbizalomhiányból és a megfeleléskényszerből való kigyógyulásért.
- Egy depressziós lányért.
- A depresszióból, a neurológiai problémákból való gyógyulásért. A new age hatásától való megszabadulásért.
- Az aggodalmaskodástól és halogatástól való megszabadulásért.
- Zoltán és Katalin egészségéért, megtérésükért.
- József káros szenvedélyeinek elhagyásáért.
- Szeretet és megbocsátás legyen a lelkünkben.
- Köszönöm az imákat! Gábor szóbeli nyelvvizsgája valószínű OK, az írásbeliért még kérek szépen imát, +önmagamért, élhetőbb életért, "életcél" megtalálásáért. Köszönöm!
- Sikeres munkahelyváltásért.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Hogy egész nagyböjtben ne egyek húst, s hogy szerdán-pénteken tudjak este 6-ig csak kenyeret enni. S hogy megszabaduljak az ételtől való függőségemtől.
- Dóriért (iskolából kimaradt, otthonról kidobták, munkája nincs, a barátjának rendőrségi ügyei vannak), hogy jóra forduljon az élete és hogy megtérjen.
- Hogy egy barátnőm tönkrement házassága tartósan megjavuljon. Az egész család megszabaduljon azoktól betegségektől és káros szellemi behatásoktól, amelyeket a Waldorf iskolában kapott negatív szellemi hatások okoztak. Hogy megtérjenek.
- Hogy egy lány megszabaduljon a számítógépfüggőségétől, és meggyógyuljanak benne azok a sérülések, amelyek a függést okozzák. A megtéréséért.
- Hogy ne én legyek az életem középpontja, hanem Isten.
- Egy barátnőnk egy nehéz helyzetben az asztrológiához és a jósláshoz fordult. Kérjük, hogy Isten mentse meg a gonosznak mindattól a hatásától, amit ezzel behívott az életébe. S hogy ebbõl a nehéz helyzetből sikeresen kijusson, jóra forduljon az élete. Soha többet ne foglalkozzon mágiával, hanem térjen meg és tudja Istenre bízni az életét.
- Gabi találjon jó munkát magának.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.

2007. március 2., péntek

Reggel kaptam meg a hírt, hogy meghalt az egyik barátnőm édesapja.

Három hete tudtam meg, hogy nagyon beteg. Tünetei alapján a rák utolsó fázisára lehetett gondolni. Rögtön kértem érte misét, a jó halál kegyelméért.

Ma akarták hazaengedni a kórházból – meghalni. Az ápolónő azt mesélte, tegnap egész nap nagyon boldog volt, hogy ma hazamehet. Éjjel csendben elaludt. Hazament.

Imaszándékok 2007. március 5-11.:

- Kérünk imát a gyógyulásunkért.
- Kérünk imát, hogy tudjunk böjtölni, hogy legyünk kitartóak a lemondásokban.
- Hogy kapjak munkát.
- Hogy Máténak jó iskolát találjunk.
- Hogy egy beteg kislánynak megtalálják a megfelelő kezelést. Hogy szülei találjanak segítséget és támaszt, s hogy ez a betegség ne eltávolítsa, hanem közelebb vigye őket egymáshoz.
- Hogy egész nagyböjtben ne egyek húst, s hogy szerdán-pénteken tudjak este 6-ig csak kenyeret enni. S hogy megszabaduljak az ételtől való függőségemtől.
- Dóriért (iskolából kimaradt, otthonról kidobták, munkája nincs, a barátjának rendőrségi ügyei vannak), hogy jóra forduljon az élete és hogy megtérjen.
- Hogy egy barátnőm tönkrement házassága tartósan megjavuljon. Az egész család megszabaduljon azoktól betegségektől és káros szellemi behatásoktól, amelyeket a Waldorf iskolában kapott negatív szellemi hatások okoztak. Hogy megtérjenek.
- Hogy egy lány megszabaduljon a számítógépfüggőségétől, és meggyógyuljanak benne azok a sérülések, amelyek a függést okozzák. A megtéréséért.
- Hogy ez az imaközösség sikerüljön és Isten minél több kegyelmet adjon ezen keresztül.
- Papi hivatásokért.
- Szentségi házasságokért.
- Rákos betegekért, a rák gyógyszerének feltalálásáért.
- Erkölcsös, tiszta fiatalságért.
- Az eltévelyedettekért.
- Missziós tevékenykedőkért.
- Egy emberibb munkahely érdekében, ahol marad egy kis idő a család és a helyi közösség építésére is.
- A depressziótól és a szenvedélybetegségtől való szabadulásért.
- A depresssziótól és az alkohol-megkötözöttségtől való szabadulásért.
- Az allergiából és a mozgásszervi bajokból való gyógyulásért. A türelmetlenségtől és az indulatkitörésektől való megszabadulásért.
- A new age-től való megszabadulásért. A rákból való gyógyulásért.
- Az önbizalomhiányból és a megfeleléskényszerből való kigyógyulásért.
- Egy depressziós lányért.
- A depresszióból, a neurológiai problémákból való gyógyulásért. A new age hatásától való megszabadulásért.
- Az aggodalmaskodástól és halogatástól való megszabadulásért.
- A fiam megtéréséért.
- Hogy összeszedetten és hatékonyan tudjak dolgozni és le tudjam adni a munkáimat határidőre.
- Imádkozzunk egy nagybetegért. Templomunk és egyházközségünk tagja.
- Kérek szépen imát a testvéremért és családjáért, testi-lelki gyógyulásukért. Gábor német nyelvizsgájának sikeréért. Egy rákos beteg néniért, egy szívbeteg kisbabáért, Marciért. Az egyedülállókért és a családokért. Köszönöm!